Tysiącmilowa podróż zaczyna się od jednego kroku

A journey of a thousand miles begins with a single step

O rany, nie zliczę który to już raz robię podejście pod bloga. Szczerze wierzę (albo przynajmniej liczę na to), że tym razem będzie inaczej. Chcę prowadzić go na luzie, bez narzucania sobie wygórowanych standardów.

Gosh, I can’t count which time I try to create a blog. I sincerely believe (or at least I hope so) that it will be different this time. I want to take it easy, without imposing excessive standards on myself.

Dla kogo i o czym ma w ogóle być ten blog? Chcę się tu skupić na dwóch głównych zagadnieniach. Pierwsze, oczywiste, czyli dokumentacja postępów moich prac (w miarę możliwości z opisami jak wykonałem konkretne elementy) i dzielenie się inspiracjami. Drugie, dla mnie chyba nawet ważniejsze zagadnienie to stworzenie na tej stronie bazy wiedzy (przydatnej nie tylko początkującym) i stopniowe rozbudowywanie jej.

For whom and what is this blog supposed to be about? I want to focus on two main issues here. The first, obvious, documentation of the progress of my work (possibly with descriptions of how I made specific elements) and sharing inspirations. The second issue, perhaps even more important for me, is the creation of a knowledge base on this website (useful not only for beginners) and its gradual expansion.

Sam nie tak dawno wróciłem do modelarstwa po dekadzie przerwy i dobrze wiem ile się niekiedy trzeba naszukać i napytać ludzi, żeby znaleźć interesujący nas poradnik. Chciałbym żeby ta strona stała się z czasem takim archiwum wiedzy modelarskiej z różnych serwisów, tak żeby początkująca osoba mogła tu wejść i znaleźć wszystko czego potrzebuje 😉

Not so long ago, I returned to modeling after a decade of break and I know very well how many times you have to search and ask people to find the guide we are interested in. I would like this website to become such an archive of modeling knowledge from various websites over time, so that a beginner could enter here and find everything he needs 😉

Myślę że warto się w tym miejscu przedstawić. Jestem Furiusz, moja przygoda z modelarstwem nie zaczęła się jak u wielu osób – od gazetek z figurkami z Władcy Pierścieni, rodzice uważali to za stratę pieniędzy. Dopiero kilka lat później zacząłem zbierać swoje pierwsze figurki do Warhammer Fantasy Battle, było to jeszcze za czasów 7 edycji 😉 Za nastoletnich czasów zdecydowanie skupiałem się na graniu i malowaniu poświęcałem skrajnie mało czasu, jak z resztą widać na zdjęciu poniżej, jest to jeden z moich pierwszych modeli (a przynajmniej najstarsze zdjęcie jakie udało mi się odnaleźć).

I think it is worth introducing myself at this point. I am Furius, my adventure with modeling did not start like many people – from the magazines with figures from The Lord of the Rings, my parents considered it a waste of money. It was only a few years later that I started collecting my first figures for Warhammer Fantasy Battle, it was still in the 7th edition 😉 In my teenage years I was definitely focused on playing and I spent extremely little time at painting as you can see in the photo below, this is one of the of my first models (or at least the oldest photo I could find).

Do tego hobby wróciłem na początku 2020 roku, kilka tygodni przed wybuchem pandemii w Polsce. Mogło to mieć wpływ na rozwój moich zainteresowań w zakresie modelarstwa, mimo że zacząłem od nowa zbierać armię do Warhammera (tym razem Age of Sigmar) pozostało to raczej elementem kolekcjonerskim. Możliwe, że raz na dekadę uda mi się zagrać jedną, czy dwie bitwy, ale większość czasu przeznaczonego na hobby spędzam malując, lub rzeźbiąc jakieś tereny/dioramy/elementy podstawek.

I returned to this hobby at the beginning of 2020, a few weeks before the outbreak of the pandemic in Poland. This may have had an impact on the development of my interest in modeling, even though I started gathering an army for Warhammer (this time Age of Sigmar) it remained rather a collector’s item. It is possible that once a decade I will be able to play one or two battles, but I spend most of my hobby time painting or carving some areas / dioramas / elements of the bases.

Podsumowując, planowo na blogu mają pojawiać się 3 rodzaje wpisów:
– moje prace i ich opisy,
– rzeczy, które moim zdaniem mogą być fajnym źródłem inspiracji,
– i odniesienia do artykułów i filmów, z których można się czegoś nauczyć.
Nie ustaliłem sobie żadnego konkretnego harmonogramu kiedy będę tu coś wrzucać, ale mam nadzieję, że w miarę funkcjonowania strony samo się to wyklaruje.

In summary, 3 types of entries are planned to appear on the blog:
– my works and their descriptions,
– things that I think can be a nice source of inspiration,
– and references to articles and videos to learn from.
I have not set a specific schedule for myself when I will post something here, but I hope that as the website functions, it will clarify itself.

Mam nadzieję, że będzie się Wam przyjemnie czytało zamieszczane przeze mnie treści. Na koniec nie zostaje mi nic innego jak zaprosić Was do wypowiadania się na poruszane tu tematy i dzielenia się doświadczeniami w komentarzach.

Trzymajcie się i do następnego razu,
Furiusz.

I hope you will enjoy reading my content. Finally, there is nothing else for me to do but invite you to speak on the topics discussed here and share your experiences in comments.

Hold on and till next time
Furius.

Opublikowane przez Kamil Furiusz Grotek

Początkujący malarz figurkowy i twórca dioram. Pomysł na bloga gromadzącego wiedzę modelarską wziął się z tego, że sam dobrze wiem ile trzeba się niekiedy naszukać potrzebnych informacji i w ilu różnych miejscach trzeba sprawdzać. Skoro ja już raz to zrobiłem, to po co inni mają to powtarzać? Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu ;)

2 myśli w temacie “Tysiącmilowa podróż zaczyna się od jednego kroku

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: