Jak malować żółty | How to paint yellow

Niniejszy wpis jest pierwszym z serii Baza Wiedzy, w której chcę poruszać zagadnienia z różnych dziedzin wiążących się z naszym hobby, m.in. malarstwa, rodzajów chemii modelarskiej, akcesoriów i narzędzi itd. Artykuły te mają być zbiorem informacji zarówno dla początkujących jak i nieco bardziej zaawansowanych modelarzy i malarzy (informacje w tych artykułach umieszczać będę od najbardziej podstawowych do coraz bardziej zaawansowanych, więc jeśli w trakcie czytania uznasz, że ”to już wiesz”, być może w kolejnych akapitach znajdziesz coś nowego dla siebie).Kolejność tematów pojawiających się w tej serii jest całkowicie subiektywna, na start chcę opisać kolor żółty, gdyż jest on dla wielu osób problematyczny ze względu na gorsze krycie farb z żółtym pigmentem.

This post is the first in the Knowledge Base series, in which I want to discuss issues from various fields related to our hobby, incl. painting, types of modeling chemicals, accessories and tools, etc. These entries are intended to be a collection of information for both beginners and slightly more advanced modelers and painters (information in these entries will be from the most basic to more and more advanced, so if while reading you decide that „you already know that”, maybe in the following paragraphs you will find something new for yourself). The order of topics in this series is completely subjective, at the beginning I want to describe the yellow color, because it is problematic for many people due to the worse coverage of paints with yellow pigment.

Na początek chciałbym przedstawić Ci trochę teorii. Barwa żółta jest najjaśniejszą ze składowych światła widzialnego. Jest też jednym z kolorów podstawowych zarówno w systemie, którego uczą nas już w szkole (czerwony, żółty i niebieski), jak i w systemie CMYK (cyjan, magenta, żółty i czarny).

To begin with, I would like to introduce you to a little theory. Yellow is the brightest component of visible light. It is also one of the primary colors both in the system they teach us at school (red, yellow and blue) and in the CMYK system (cyan, magenta, yellow and black).

Kolorem dopełniającym do żółtego, czyli takim, który tworzy z nim najsilniejszy kontrast, jest fiolet (dużo więcej o barwach, jasności, nasyceniu, odcieniach, kole barw i reszcie teorii przeczytasz w następnym poście tej serii).

The complementary color to yellow, i.e. the one that creates the strongest contrast with it, is purple (you can read a lot more about colors, brightness, saturation, shades, color wheel and the rest of the theory in the next post in this series).

Żółty jest ciekawym kolorem, ponieważ w naszej kulturze może być postrzegany na różne, przeciwstawne sposoby. Ciepły żółty nasuwa nam automatycznie przyjemne skojarzenia: słońce, piasek, cytrusy, chociaż jest on także używany na znakach ostrzegawczych. Występuje wtedy często w towarzystwie czerni i czerwieni. Chłodny żółty (odchylony w stronę zieleni) wydaje się być brudny, przywodzi na myśl zgniliznę. Rożnicę można zaobserwować na przykładzie poniższych zdjęć (prace sfotografowałem na festiwalu Kontrast 2021).

Yellow is an interesting color because in our culture it can be perceived in different and opposite ways. Warm yellow automatically brings us pleasant associations: sun, sand, citrus, although it is also used in warning signs. Then it often occurs in the company of black and red. Cool yellow (leaning towards green) seems dirty, reminiscent of rot. The difference can be seen on the example of the photos below (I photographed the works at the Kontrast 2021 festival).

Malowanie na żółto może przysporzyć wiele problemów, jeśli nie wiemy jak się do tego zabrać. Chyba że komuś akurat zależy na zgniłozielonym odcieniu tej szlachetnej barwy, wtedy po prostu połóż na model czarny podkład i zacznij malować na nim żółtą farbą 😉 Poniżej znajduje się kilka moich propozycji materiałów wideo pokazujących różne spojrzenia na żółty i metody uzyskiwania jego odcieni.

Painting in yellow can be a lot of trouble if you don’t know how to go about it. Unless someone cares about the rotten green shade of this noble color, then just put a black primer on the model and start painting it with yellow paint 😉 Below are some of my video suggestions showing the different ways of looking at yellow and the methods of getting various shades of it.

Vince Venturella omawia zakres kolorów, które nazywamy żółtym i przedstawia swoją metodę jak uzyskać intensywny kolor na figurce.
Vince Venturella discusses the range of colors we call yellow and outlines his method of achieving intense color on miniature.
Miniac bawi się różnymi sposobami uzyskiwania żółtego (w tym niekoniecznie oczywistych połączeń kolorystycznych) dla uzyskania jak najbardziej różnorodnych efektów.
Miniac plays with various ways of obtaining yellow (including not necessarily obvious color combinations) to achieve the most diverse effects.
Goobertown Hobbies pokazuje jak ciekawy efekt można uzyskać stosując różowy preshade pod kolor żółty.
Goobertown Hobbies shows how interesting an effect can be achieved by applying a pink preshade under yellow.
Artis Opus przedstawia swoją propozycję jak szybko uzyskiwać różne wersje żółtego używając techniki drybrushingu.
Artis Opus presents his proposal on how to quickly obtain different versions of yellow using the drybrushing technique.
Michał „Lan” Pisarski na przykładzie Space Marine pokazuje jak pomalować żółty pancerz.
Michał „Lan” Pisarski, using the example of Space Marine, shows how to paint a yellow armor.
Rubén Martinez pokazuje jak w prosty sposób pomalować żółty płaszcz.
Rubén Martinez shows how to easily paint a yellow cloak.

Na koniec odrobina nieco bardziej artystycznego podejścia do kwestii kolorów prezentowanego przez malarza olejnego.

Finally, a bit more artistic approach to the color issue presented by the oil painter.

W tym filmie César Córdova pokazuje jak uzyskiwać różne tony ciemnego żółtego.
In this video, César Córdova shows how to get different tones of dark yellow.
Tutaj ten sam artysta pokazuje metodę malowania koloru żółtego bez używania żółtej farby.
Here the same artist shows a method of painting yellow without using yellow paint.

Zagadnienie poruszone w powyższym materiale może być mało intuicyjne dla większości oglądających, dlatego też poniżej umieszczam wideo, w którym wyjaśnione jest jak uzyskiwać kolory podstawowe z kolorów pochodnych. Osobiście uważam to za bardzo ciekawy sposób zabawy kolorami.

The issue discussed in the above material may not be very intuitive for most viewers, so below I present a video in which is explained how to obtain primary colors from derived colors. Personally, I find it a very interesting way to play with colors.

Na chwilę obecną to by było na tyle. W przyszłości będę chciał uzupełniać i aktualizować ten i następne artykuły, tak aby zawierały jak najwięcej wartościowych informacji.

Dziękuję Ci za dotarcie do końca tego wpisu, mam nadzieję, że czytanie go sprawiło Ci przyjemność. Zapraszam do komentowania przedstawionych tu informacji i zgłaszania swoich sugestii zarówno do treści, wybranych/brakujących materiałów, jak i formy posta. Chcę tworzyć tu jak najbardziej wartościowe materiały, a feedback znacząco mi to ułatwi.

Trzymaj się i do następnego razu,
Furiusz.

That’s it for now. In the future, I will want to supplement and update this and the next articles so that they contain as much valuable information as possible.

Thank you for reaching the end of this post, I hope you enjoyed reading it. Feel free to comment on the information presented here and submit your suggestions regarding the content, selected / missing materials and the form of the post. I want to create the most valuable materials here, and the feedback will make it much easier for me.

Take care and till next time
Furius.

Opublikowane przez Kamil Furiusz Grotek

Początkujący malarz figurkowy i twórca dioram. Pomysł na bloga gromadzącego wiedzę modelarską wziął się z tego, że sam dobrze wiem ile trzeba się niekiedy naszukać potrzebnych informacji i w ilu różnych miejscach trzeba sprawdzać. Skoro ja już raz to zrobiłem, to po co inni mają to powtarzać? Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu ;)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: