Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Furius Paints

Baza wiedzy | Knowledge base

Znajdziesz tu linki do różnych poradników i tutoriali, które uznałem za wartościowe.
You will find links to various guides and tutorials that I found valuable.

Inspiracje | Inspirations

Piosenki, filmy, seriale, zdjęcia… Ogółem wszystko co może zainspirować na etapie planowania Twojego najnowszego projektu.
Songs, movies, series, photos … Overall, everything that can inspire you at the planning stage of your newest project.

Warto śledzić | Worth to follow

Blogi, kanały na YouTube i profile w social mediach twórców, których sam śledzę i polecam.
Blogs, YouTube channels and profiles on social media of creators that I follow and recommend myself.

O mnie | About me

Bez zaskoczeń, tutaj możesz mnie nieco poznać i złapać do mnie kontakt 😉
No surprises, here you can get to know me a bit and get in touch with me;)