Non Metallic Metal (NMM)

Tytułem wstępu, jeśli jesteś na moim blogu po raz pierwszy:

Niniejszy wpis należy do serii Baza Wiedzy, w której chcę poruszać zagadnienia z różnych dziedzin wiążących się z naszym hobby, m.in. malarstwa, rodzajów chemii modelarskiej, akcesoriów i narzędzi itd. Artykuły te mają być zbiorem informacji zarówno dla początkujących jak i nieco bardziej zaawansowanych modelarzy i malarzy. Informacje w tych artykułach umieszczać będę od najbardziej podstawowych do coraz bardziej zaawansowanych, więc jeśli w trakcie czytania uznasz, że ”to już wiesz”, być może w kolejnych akapitach znajdziesz coś nowego dla siebie. Kolejność tematów pojawiających się w tej serii jest całkowicie subiektywna.
Miłego czytania.

By way of introduction, if this is your first time on my blog:

This post belongs to the Knowledge Base series, in which I want to discuss issues from various fields related to our hobby, incl. painting, types of modeling chemicals, accessories and tools, etc. These articles are intended to be a collection of information for both beginners and slightly more advanced modelers and painters. The information in these articles will be from the most basic to more and more advanced, so if while reading you find that „you already know it”, you may find something new for you in the following paragraphs. The order of topics in this series is completely subjective. Enjoy reading.


NNM? MNN? NNN? NMM! Co oznaczają te tajemnicze 3 litery? Po co w ogóle Ci potrzebna ta wiedza? Czy musisz być prosem (albo pszenżytem), aby stosować tą technikę? W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie:

NNM? MNN? NNN? NMM! What do these mysterious 3 letters mean? Why do you need this knowledge at all? Do you have to be a pro to use this technique? In this article I will try to answer the question:

1. Czym jest NMM? | What is NMM?

W jednym zdaniu: jest to technika malowania metalu bez użycia farb metalicznych. No dobrze, tylko na co to komu? Przecież możesz kupić gotową srebrną farbę i pomalowanie, weźmy na przykład, takiego miecza zajmie Ci jakąś minutę. No dobrze, dwie minuty, bo jeszcze trzeba położyć wash jak farba metaliczna już wyschnie.

In one sentence: it is a technique of painting metal without the use of metallic paints. Okay, but who is it for? After all, you can buy ready-made silver paint and painting, for example, such a sword will take you about a minute. Okay, two minutes, because you still have to put the wash on when the metallic paint is dry.

Zdjęcie wykonane na wystawie prac podczas festiwalu Kontrast 2021.
Photo taken at the exhibition of works during the Kontrast 2021 festival.
Zdjęcie wykonane na wystawie prac podczas festiwalu Kontrast 2021.
Photo taken at the exhibition of works during the Kontrast 2021 festival.

Kiedy malujesz wyłącznie figurki do grania na poziom tabletop to rzeczywiście nie będzie Ci potrzebna ta wiedza (artykuł na temat True Metallic Metal pojawi się tu w przyszłości). Jednak jeśli chcesz odpicować swój ulubiony model, zamarzyło Ci się powalczyć z jakąś większą skalą, lub korci Cię żeby spróbować bardziej artystycznego podejścia do malowania jest to temat dla Ciebie.

When you paint only tabletop gaming figures, you really won’t need this knowledge (article on True Metallic Metal will be here in the future). However, if you want to pimp your favorite model, you dreamed of fighting with a larger scale, or you are tempted to try a more artistic approach to painting, this is the topic for you.

Zdjęcie wykonane na wystawie prac podczas festiwalu Kontrast 2021.
Photo taken at the exhibition of works during the Kontrast 2021 festival.

Skąd i po co NMM? | Where does NMM come from and why?

Zdjęcie wykonane na wystawie prac podczas festiwalu Kontrast 2021.
Photo taken at the exhibition of works during the Kontrast 2021 festival.

Non Metallic Metal nie jest nową techniką, nie powstała ona także na potrzeby modelarstwa. Tak naprawdę jest to technika licząca sobie kilkaset lat. Dawni malarze tworząc obrazy przedstawiające ludzi w zbrojach, czy malując metalowe elementy wyposażenia nie mieli do dyspozycji farb metalicznych, musieli radzić sobie przy użyciu zwykłych farb symulując refleksy światła na metalicznej powierzchni.

Non Metallic Metal is not a new technique, nor was it developed for modeling. In fact, it is a technique that is several hundred years old. Former painters, when creating paintings showing people in armor, or when painting metal elements of equipment did not have metallic paints at their disposal, had to deal with the use of ordinary paints, simulating light reflections on a metallic surface.

Technika ta wiele lat później została zapożyczona przed malarzy figurkowych, tylko dlaczego? Po pierwsze metaliczny pigment nie zawsze jest dostatecznie drobny do skali w jakiej malujemy, im drobniejsza figurka, tym bardziej będzie się to rzucać w oczy. Po drugie, jeśli już jesteśmy przy skali, farby metaliczne na mieczyku o długości 1,5 cm nie będą tworzyć takich refleksów jakie powstałyby na prawdziwej broni. Po trzecie, jeśli niemetaliczne elementy figurki malujesz symulując konkretne oświetlenie, np. z lewej strony, to metaliczna farba odbijająca światło jak jej się podoba może zaburzyć zamierzony efekt.

This technique was borrowed many years later by figure painters, but why? First of all, the metallic pigment is not always fine enough for the scale in which we paint, the smaller the figurine, the more it will be visible. Secondly, when we are at the scale, metallic paints on a sword 1.5 cm long will not create such reflections as would appear on a real weapon. Thirdly, if you paint the non-metallic elements of the figurine by simulating a specific lighting, e.g. on the left side, metallic paint reflecting the light, as it pleases, may distort the intended effect.

Odpowiedzią na te problemy jest właśnie Non Metallic Metal. Dzięki tej technice będziesz mieć maksymalną kontrolę nad refleksami na powierzchni metalu, a co za tym idzie nad finalnym wyglądem całej pracy. Jest tylko jeden minus, musisz najpierw zrozumieć jak to działa, a potem to wyćwiczyć. Jednak, patrząc na efekty jakie da się osiągnąć przy pomocy NMM, wydaje mi się, że naprawdę warto.

The answer to these problems is Non Metallic Metal. Thanks to this technique, you will have maximum control over the reflections on the metal surface, and thus the final look of the entire work. There is only one downside, you have to understand how it works first, then train it. However, looking at the effects that can be achieved with NMM, it seems to me that it is really worth it.

2. Jak metal odbija światło | How metal reflects light

Zdjęcie wykonane na wystawie prac podczas festiwalu Kontrast 2021.
Photo taken at the exhibition of works during the Kontrast 2021 festival.

Żeby móc jak najlepiej oszukiwać oko trzeba wiedzieć jak różne bryły odbijają światło i umieć podzielić sobie np. pancerz na takie pojedyncze bryły. Warto zacząć od poznania technik 2D, a potem zacząć przenosić je na trójwymiarowe obiekty. Poniżej umieściłem kilka obrazków pokazujących to zagadnienie, zachęcam Cię do kliknięcia w nie, aby przejść do całych artykułów, które ilustrują i dokładniejszego zgłębienia tematu.

To be able to trick the eye as well as possible, you need to know how different solids reflect light and be able to divide, for example, an armor into such individual solids. It’s a good idea to start with learning 2D techniques, and then start transferring them to three-dimensional objects. Below I have put a few pictures showing this issue, I encourage you to click on them to go to the entire articles that illustrate and explore the topic in more detail.

Ilustracja ze strony https://bardotbrush.com/ by Lisa Bardot
Illustration from https://bardotbrush.com/ by Lisa Bardot
Ilustracja ze strony https://tips.clip-studio.com/
Illustration from https://tips.clip-studio.com/
Ilustracja ze strony https://www.clipstudio.net/
Illustration from https://www.clipstudio.net/
Ilustracja ze strony https://www.art-class.net/
Illustration from https://www.art-class.net/

A jeśli wolisz obejrzeć/posłuchać materiał wideo, też znajdzie się coś dla Ciebie 😉

And if you prefer to watch / listen to video material, there will also be something for you 😉

Teraz kiedy już wiesz jak metal odbija światło, warto się zastanowić czym taki metal pomalować. Producenci farb modelarskich tworzą najróżniejsze, gotowe zestawy dedykowane do konkretnych rodzajów metali. Możesz z nich skorzystać, skompletować farby samodzielnie, lub pobawić się nieco i mieszać na bieżąco potrzebne kolory (o mieszaniu kolorów przeczytasz więcej TUTAJ).

Now that you know how metal reflects light, it is worth considering what to paint such metal with. Manufacturers of miniature paints create various, ready-made sets dedicated to specific types of metals. You can use them, complete the paints yourself, or have some fun and mix the colors you need on a regular basis (read more about mixing colors HERE).

3. Sekcja wideo | Video section

Zdjęcie wykonane na wystawie prac podczas festiwalu Kontrast 2021.
Photo taken at the exhibition of works during the Kontrast 2021 festival.

Aby ułatwić Ci nieco szukanie materiałów, na początku tej sekcji umieszczę kilka filmów traktujących ogólnie o NMM, a następnie w oddzielnych sekcjach zbiorę materiały kolejno o:
1. Stali i srebrze
2. Złocie i mosiądzu
3. Miedzi i brązie
4. Kolorowych metalach

To make it a bit easier for you to find materials, at the beginning of this section I will put a few films dealing with NMM in general, and then in separate sections I will collect materials sequentially about:
1. Steel and silver
2. Gold and brass
3. Copper and bronze
4. Colored metals

1. Stal i srebro | Steel and silver

2. Złoto i mosiądz | Gold and brass

3. Miedź i brąz | Copper and bronze

4. Kolorowe metale | Colored metals

Na chwilę obecną to by było na tyle. W przyszłości będę chciał uzupełniać i aktualizować ten i następne artykuły, tak aby zawierały jak najwięcej wartościowych informacji.

Dziękuję Ci za dotarcie do końca tego wpisu, mam nadzieję, że czytanie go sprawiło Ci przyjemność. Zapraszam do komentowania przedstawionych tu informacji i zgłaszania swoich sugestii zarówno do treści, wybranych/brakujących materiałów, jak i formy posta. Chcę tworzyć tu jak najbardziej wartościowe materiały, a feedback znacząco mi to ułatwi.

Trzymaj się i do następnego razu,
Furiusz.

That’s it for now. In the future, I will want to supplement and update this and the next articles so that they contain as much valuable information as possible.

Thank you for reaching the end of this post, I hope you enjoyed reading it. Feel free to comment on the information presented here and submit your suggestions regarding the content, selected / missing materials and the form of the post. I want to create the most valuable materials here, and the feedback will make it much easier for me.

Take care and till next time,
Furius.

Opublikowane przez Kamil Furiusz Grotek

Początkujący malarz figurkowy i twórca dioram. Pomysł na bloga gromadzącego wiedzę modelarską wziął się z tego, że sam dobrze wiem ile trzeba się niekiedy naszukać potrzebnych informacji i w ilu różnych miejscach trzeba sprawdzać. Skoro ja już raz to zrobiłem, to po co inni mają to powtarzać? Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu ;)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: